Sedan Mac OS 10.14 Mojave har Macen stöd för något som kallas dynamiska skribordsbilder. Det är bakgrundsbilder som ändras utifrån huruvida Mac OS är inställt på ljust eller mörkt läge, tiden på dygnet, eller solens position. Systemet har flera inbyggda dynamiska skrivbordsbilder du säkert redan har lagt märke till, exempelvis bilden på ön Catalina och kuststräckan Big Sur, men också den abstrakta Solgång som ändrar bild inte bara utifrån tiden på dygnet utan också var på jorden du befinner dig och tiden på året.

Så fungerar det

Om du letar upp en av de inbyggda bilderna på hårddisken ser du att det är en .heic-fil, det vill säga samma filformat som Iphone numera normalt sparar foton med. Heic-formatet är ett så kallat containerformat som kan innehålla mer än bara bilddata för en rasterbild, vilket formatet som jpeg och tiff har. På det sättet påminner det om gif-formatet, som kan användas för att skapa animationer då det kan innehålla flera lager.

Heic-fil med flera bilder

Om du öppnar filen med Förhandsvisning ser du de olika ingående bilderna i vänsterspalten, som sidorna i en pdf. Men det svarar inte på frågan hur systemet vet vilken bild den ska välja vid olika tidpunkter.

Den informationen ligger inbakad i ett särskilt format i filens metadata. I Systeminställningar visas två olika typer dynamiska skrivbordsbilder: En kallas Dynamiskt skrivbord medan den andra kallas Ljus och mörkt skrivbord. I det senare fallet innehåller heic-filen två bilder, en för ljust läge och en för mörkt läge. Metadatan markerar bara vilken bild som är vilken.

”Äkta” dynamiska skrivbord har i sin tur också två varianter. Den ena använder bara ett antal bilder och tidskoder som innebär att samma bild kommer visas vid samma klockslag varje dag året runt. Den andra innehåller ett antal bilder och metadata som talar om för systemet vilken position solen hade på himlen när den bilden togs (eller påhittad information för abstrakta bilder). Genom att kolla upp solens faktiska position på himlen där du bor kan systemet utifrån datum och klockslag välja en passande bild. Det innebär att bakgrundsbilden anpassas så att exempelvis en solnedgång inträffar när solen verkligen går ned.

Skaffa fler på nätet

Det går att ta fram nya dynamiska skrivbordsbilder genom att använda samma metadataformat som Apple och ett passande antal bilder. Det finns flera webbplatser som samlar olika dynamiska skrivbordsbilder så att du slipper fixa med det själv och bara kan välja och vraka mellan vitt skilda stilar från astronomi till animé.

Här är några sådana sajter:

Välj ny bakgrundsbild

Gör egna

Du kan också göra egna utifrån foton eller bilder. Vill du nörda till dig ordentligt kan du göra det med ett verktyg utvecklat av Marcin Czachurski. Det kräver att du själv skapar metadata i en json-fil enligt instruktioner på Github, han har även skrivit mer utförligt om hur det hela fungerar i tre inlägg på Medium.

Betydligt lättare är att använda Dynamic Wallpaper Club, som förutom ett galleri även har en funktion för att skapa nya dynamiska skrivbordsbilder. Det fungerar med antingen tider på dygnet eller automatiskt utifrån solens position, men i det senare fallet måste dina bilder ha gps-position och tidpunkt i exif-datan. De flesta kameror sparar tiden men många äldre kameror har ingen inbyggd gps. Foton tagna med Iphone fungerar och du kan manuellt lägga till en plats med olika exif-redigeringsverktyg.

Har du inget emot att betala finns även ett program på Mac App Store kallat Dynaper som kan göra alla tre sorters dynamiska skrivbordsbilder. Du kan testa det gratis med vattenstämplar och låsa upp de olika sorternas bilder var för sig eller i ett paket.

Omöjligt på IOS

Iphone och Ipad har också dynamiska bakgrundsbilder, men de fungerar annorlunda än på Mac: Dessvärre har Apple inte gjort det möjligt att skapa nya. Du kan använda ett Live Photo som bakgrundsbild, men det fungerar inte likadant som de inbyggda dynamiska. Förhoppningsvis kan det bli möjligt i framtida IOS-uppdateringar.