Steve Jobs var känd för sitt estetiska sinne, ända sedan en kalligrafikurs på universitetet var han begeistrad av vacker skrift och typografi. Därför såg han till att Macintosh-projektet skulle ha riktig typograf,i som en del av hela satsningen på ”what you see is what you get”. Redan 1985 lanserades Laserwriter-skrivaren med stöd för Adobes Postscript-format, som tillsammans födde desktop publishing-industrin och digitalt tidningsmakeri.

Mac OS har alltså sedan starten haft stöd för typografisk text och för att använda vilka typsnitt du vill när du skriver text, först i program som Macwrite, senare Apple Works och i dag Pages. I moderna Mac OS är de typografiska funktionerna inbyggda i systemet och gagnar alla program som använder Apples standardfunktioner för textdokument. Inbyggda Textredigerare är det enklaste exemplet, men de flesta utvecklare har valt att använda dessa eftersom det sparar mycket tid. Microsoft Word är ett stort undantag, som har sina egna funktioner för typografi, liksom layoutprogram som Adobe Indesign.

Apple har närmast i smyg lagt till nya typografiska funktioner baserat på funktioner i Opentype, den moderna standarden för digitala typsnitt som ersätter gamla Truetype, och sitt eget Apple Advanced Typography, som är ett tillägg till Truetype (du kan läsa en grundlig genomgång av hur det fungerar på Apples utvecklarsidor).

Vilka typografiska tillägg som finns varierar från typsnitt till typsnitt. Många har inga alls, medan andra stödjer nästan alla funktioner. Här är bara några av de tillägg du kan styra själv i program som använder Apples ramverk:

  • Ligaturer (kombinationstecken, till exempel ff)
  • Vertikal position (upphöjt, nedsänkt, bråk)
  • Stilvarianter
  • Sifferskiftläge (gammaldags siffror)
  • Små och stora bokstäver (till exempel kapitäler)

Det finns också ytterligare funktioner för andra skriftsystem än alfabetet, till exempel arabiska och olika indiska språk.

Så använder du typografifunktionerna

Du kommer åt dessa typografiska funktioner från typsnittsdialogen (cmd-t i de flesta program med textredigering). Klicka på mer-knappen (tre punkter) och välj Typografi. Innehållet i fönstret som öppnas beror på vilket typsnitt texten som är valt (antingen vid inmatning eller på markerad text).

Om du markerar text först gäller inställningar bara just dessa tecken, vilket är praktiskt för många av inställningarna. Annars gäller inställningarna det du skriver in från var markören stod.

Vi ska också notera att fönstret med typografi-inställningarna hör till programmet du skriver i och om du byter fokus till ett annat program döljs det tills du byter tillbaka till programmet.

Här är de mest användbara funktionerna:

Ligaturer

Ligaturer

Ord som fiffigt, bufflar och flitigt innehåller teckenkombinationer som ännu i dag ofta trycks med ligaturer. Kombinationen ff ser oftast bättre ut med ett streck genom båda, och fi fungerar bättre om pricken över i:et smälter in i f:et. I många typsnitt är detta det förvalda alternativet om ligaturer stöds. En del mer intrikata typsnitt har även andra ligaturer, till exempel kalligrafisnittet Zapfino som kan slå ihop flera nollor i följd, och kombinationer som st, sh och ss.

Stilvarianter

Alternativa stiluppsättningar eller Stilvarianter

En del typsnitt har alternativa varianter av vissa tecken, som förvirrande nog visas under två olika rubriker i Typografi-fönstret: Alternativa stiluppsättningar och Stilvarianter. Du kan även nå dem i Teckenbildsvarianter, men där ser du också alla andra varianter av tecken som kapitäler och upphöjda/nedsänkta. Varianter kan till exempel vara snyggt att använda på styckeinledande S, G och andra bokstäver. Vissa typsnitt skriver bara exempelvis ”första glyfuppsättningen med varianter” medan andra är mer tydliga med vad alternativen handlar om.

Kapitäler

Kapitäler

I löpande text är ord med enbart versaler ett störmoment som är både fult och styltigt att läsa. Därför används ofta i professionella sammanhang som i böcker, tidningar och magasin så kallade kapitäler: Små versioner av de versala tecknen som är placerade mer som gemener på raden. Det kan till exempel passa för namn på organisationer som är förkortningar och ska uttalas som bokstäver och inte ett ord, som ABB och FBI. Du kan förvandla både gemener och versaler till kapitäler (under Små bokstäver respektive Stora bokstäver), och det har betydelse för vad som händer om du byter typsnitt på texten. Om du föredrar gemener framför fullstora versaler är det alltså bättre att skriva ordet med gemener och förvandla dessa till kapitäler, men om det är viktigare att själva tecknen är versala gör du åt andra hållet.

Sifferalternativ

Siffror

Allra mest nytta av typografi-inställningarna har du för siffror av olika slag. Istället för att använda knep som att höja upp och minska storleken på en siffra som ska vara upphöjd kan du skriva den som vanligt och byta inställning under Vertikal position. Det här gör att siffror för fotnoter och exponenter, nedsänkta tecken som i kemiska formler, och på engelska för kardinalnummer som 1st och 2nd (på svenska skriver vi ju n:e istället så där behövs det inte).

Du kan också kika på inställningen Sifferskiftläge där du kan ändra till Gammaldags siffror. Det här handlar precis som kapitäler om att få siffror att passa bättre i löpande text. Vissa siffror hänger ner under baslinjen precis som bokstäver som g och p, medan andra sticker upp. Nollan är varken lika stor som ett versalt O eller litet som ett gement. Gammaldags siffror passar bäst i löptext och inte i tabeller eller liknande. Under Sifferavstånd kan du i vissa typsnitt växla mellan proportionerliga siffror och siffror med fast bredd. Det senare är inte snyggt i löpande text men krävs för att en tabell ska bli läsbar (så att ental, tiotal, tusental och så vidare hamnar i jämna lodräta kolumner).

Bråk

Till slut har vi bråk. Pages, Word och andra ordbehandlingsprogram förvandlar ofta automatiskt vanliga bråk som 1/2 och 3/4 till unika symboler, men om du vill få till snygga bråk av till exempel 3/8 eller 24/7 kan du använda typografi-inställningarna så länge typsnittet stödjer det. Exakt var du hittar det varierar mellan olika typsnitt, antingen under Kontextuella bråkformat, eller placerat under Vertikal position.

Tänk på att typografiska inställningar inte påverkar den underliggande texten. Om du kopierar och klistrar in den i till exempel ett webbformulär kommer alla specialvarianter av tecken försvinna. Allt detta handlar alltså mest om att göra text som ska skrivas ut eller sparas som pdf snyggare och mer lättläst.