Många Macanvändare har vant sig vid att kunna använda programmen Carbon Copy Cloner och Superduper för att enkelt klona Macens startskiva till en extern hårddisk. En sådan så kallad klonbackup är väldigt praktisk att ha till hands eftersom det är det snabbaste sättet att komma igång igen om Macen eller dess interna lagring går sönder. Allt du behöver göra är ta fram backupen, ansluta till en fungerande Mac och starta från den.

Med Mac OS 10.15 Catalina gjorde Apple det svårare att komma igång med klonbackuper, men efter lite krångel gick det ändå bra. Med Mac OS 11 Big Sur har Apple gjort ännu större förändringar i hur systemet lagras och säkras, som tills vidare innebär att det inte går att göra fullständiga klonbackuper alls.

Tur nog är det inte helt kört. Du kan fortfarande skapa och uppdatera kompletta backuper att starta datorn från, det kräver bara lite mer jobb och fungerar inte precis som förr.

Orsaken stavas Signed System Volyme

Att det blivit så här beror på att Big Sur har gått ännu längre än Catalina för att skydda operativsystemets kärna. I Catalina delade Apple upp ”Macintosh HD” (eller vad din startskiva nu heter) i två logiska volymer. ”Macintosh HD” innehåller alla filer som är oförändrade mellan systemuppdateringar, och ”Macintosh HD – Data” innehåller både systemfiler som måste kunna uppdateras under körning och användarnas filer. Tack vare ett knep i filsystemet apfs kan en och samma mapp i själva verket peka på filer som ligger på båda volymerna.

Signed System Volume

Mappen Program (som i Big Sur har bytt namn till Appar i den svenska översättningen, till undertecknads stora förtret) innehåller därför både program du inte kan ta bort eller ändra eftersom de ligger på systemvolymen och program du själv har installerat (plus Safari eftersom Apple vill kunna släppa fristående uppdateringar av det).

I Big Sur har Apple bytt taktik och det som tidigare var en vanlig volym som lästes in med enbart läsrättigheter har nu blivit en kryptografiskt signerad snapshot som över huvud taget inte går att påverka, vilket Apple kallar Signed System Volume. När systemet startas kontrollerar kerneln varje fils signatur och om en enda etta eller nolla är fel startar inte datorn. Det går att stänga av funktionen med en krånglig procedur via återställningsläget, men det gör så klart Macen mindre säker och gör inte att du plötsligt kan skapa klonbackuper som innan.

Signed System Volume har funnits länge på IOS och förutom att göra Macen säkrare från hack och skadeprogram innebär det snabbare och tryggare systemuppdateringar. Uppdateringsmekanismen använder nämligen också snapshots och om något går fel slängs den nya versionen bort och datorn startar om med den gamla versionen som om du aldrig hade försökt uppdatera.

Carbon Copy Cloner uppdaterat

Bombich Software som utvecklar Carbon Copy Cloner (CCC) har redan släppt uppdateringar som fungerar med Big Sur, medan Shirt Pocket som utvecklar Superduper fortfarande bara stödjer Catalina.

CCC använder Apple-verktyget ASR för att klona Macens startskiva och fungerar annorlunda mot hur det fungerade tidigare. Första gången du gör en klon måste du låta programmet radera hela måldisken och börja om med en ny klon. Det här klonar både system- och datavolymerna och resultatet är en hundraprocentig klon av Macens startdisk.

Radera
Första backupen av Big Sur med CCC måste radera måldisken för att kunna kopiera systemet.

Efterföljande backuper uppdaterat dock bara datavolymen. Eftersom du inte kan göra ändringar på systemvolymen finns egentligen ingen orsak att klona den igen och igen – den kommer ändå alltid vara identisk.

Där problem kan uppstå är efter systemuppdateringar. Om du skapar din klon med Mac OS 11.1 och senare uppdaterar till 11.2, 11.3 och så vidare kommer klonen fortfarande köra 11.1. Det här bör inte vara ett problem som hindrar dig från att återställa från backupen, men om du är mån om att när som helst kunna starta Macen (eller en annan Mac) från klonen och inte vill riskera några kompatibilitetsproblem, exempelvis med äldre programversioner och data sparat med nyare versioner kan du göra så här:

  1. Uppdatera Macen och kontrollera att allt fungerar bra.
  2. Starta om Macen från klonbackupen och uppdatera systemet där också.
  3. Starta om från interna systemet igen och låt CCC klona datavolymen som vanligt.

Resultatet blir nästan identiskt med kompletta klonbackuper, som förr i tiden, med bibehållen ökad säkerhet och de andra fördelarna i Big Sur.

Speciallösning på M1-Macar

Har du en av Apples nya Macar med egenutvecklade M1-processorn kan CCC än så länge inte göra en ursprunglig komplett klon. Apples ASR-verktyg har nämligen inte uppdaterats med stöd för den nya plattformen. Om du vill ha en startbar klon av Macen behöver du i det här fallet installera Big Sur manuellt på måldisken innan du sätter CCC på att klona till den. CCC kan fortfarande klona datavolymen som vanligt och du kan precis som ovan starta om från klondisken och uppdatera den när Apple släpper systemuppdateringar.