Den som har aktier i Apple sedan senast 28 december kan nu anmäla sig till årets bolagsstämma som i år hålls virtuellt 23 februari. I inbjudan uppmanar Apple alla aktieägare att föranmäla sina röster så att de garanterat kommer räknas.

Samtidigt har företaget lämnat in en rapport till amerikanska finansmyndigheten SEC kallat ”proxy statement” som börsbolag måste lämna in och göra tillgängligt för aktieägare så att dessa kan fatta informerade beslut om hur de ska rösta på stämman.

I år tar Apple för första gången upp konkurrenslagar och konkurrensbrottsutredningar som en riskfaktor för företaget, något som först noterades av CNBC.

Apple har en anställd med titeln ”antitrust compliance officer” vars roll är att utveckla, uppdatera och verkställa företagets konkurrensplan som ska se till att Apple inte begår några konkurrensbrott. Personen rapporterar regelbundet till styrelsens revisionskommitté.

Dokumentet innehåller även en del andra intressanta uppgifter. Exempelvis kommer ersättningen till Apples högsta chefer från och med 2021 justeras utifrån hur bra företaget lever upp till sin värdegrund.

Tim Cook drog under 2020 in minst pengar av de högsta cheferna – knappt 15 miljoner dollar. Kate Adams, Luca Maestri, Deirdre O'Brien och Jeff Williams fick alla lika mycket lön, aktieobligationer och prestationsbaserad kompensation och landade på strax över 26 miljoner dollar var. Under 2021 kommer Tim Cook få ut 3 920 000 aktier som tilldelades honom när han tog posten som vd.

Apple meddelar också att antalet betalande prenumerationer har ökat med 135 miljoner till totalt 585 miljoner.