Trots att Apple började använda det nya filsystemet apfs som standard redan för ett par år sedan i Mac OS 10.14 Mojave, har backupsystemet Time Machine fortsatt använda gamla filsystemet hfs plus. Orsaken är att apfs inte har stöd för hårdlänkade mappar, en teknik Apple införde just för Time Machines skull.

I Big Sur har Apple uppdaterat Time Machine så att du numera kan använda det med apfs-formaterade hårddiskar (och ssd:er). Det har åstadkommits genom nya tillägg i apfs som ser ut att vara någon form av virtuella volymer (Howard Oakley på Eclectic Light Company har en utförligare förklaring om du är nyfiken).

Det finns inget krav på att byta till apfs och om du redan har en Time Machine-backup med mycket historik är det rent av en dålig idé. Det finns nämligen inget sätt att konvertera en hfs plus-volym med Time Machine till apfs. Det enda sättet att byta format är att formatera om hårddisken och börja om från scratch.

Om du har en ny backupdisk kan du däremot välja att formatera den som apfs och aktivera Time Machine, men då ska du också veta att den enbart kommer kunna användas med Macar som kör Big Sur eller senare och inte Mojave eller Catalina. Du kan över huvud taget inte se backupvolymen på äldre system, du kan inte ens manuellt gå in och extrahera enstaka filer från säkerhetskopian.

Fördelen med att flytta till apfs är att Time Machine blir betydligt snabbare. Ars Technica har testat hastigheten och på en lokalt ansluten hårddisk är Big Sur med apfs nästan tre gånger snabbare med den initiala backupen och fyra gånger snabbare på efterföljande inkrementella backuper. Skillnaden är betydligt mindre för nätverksdiskar.

En del funktioner som tidigare fanns, till exempel möjligheten att radera enskilda äldre backuper, ser ut att ha försvunnit. Du kan inte använda terminalkommandot tmutil delete för att ta bort utvalda kopior, till exempel för att frigöra utrymme på backupdisken utan att bli av med den äldsta kopian. Det här kommer förhoppningsvis läggas till i senare uppdateringar, men som det är i dag är Time Machine fortfarande mer komplett med hfs plus-formaterade hårddiskar.

Vårt tips är att tills vidare fortsätta använda hfs plus för Time Machine-hårddiskar, särskilt om du redan har en med backuphistorik. Apfs har egentligen inga fördelar mot hfs plus på gammaldags hårddiskar, utan det är på ssd:er som det moderna filsystemet kan göra nytta. Priserna på ssd:er har visserligen fallit rejält de senaste åren, men det är fortfarande mycket billigare per gigabyte med en "vanlig" hårddisk – och du behöver förhoppningsvis inte använda säkerhetskopian särskilt ofta.