Ett av de vanligaste klagomålen på IOS och Ipad OS är att det saknas stöd för flera användare, vilket innebär att det är lite bökigt för familjemedlemmar att dela på samma mobiltelefon eller pekplatta.

Nu rapporterar emellertid Appleinsider att stöd för flera användare tycks vara på gång. Påståendet styrks av en patentansökan från Apple som beskriver hur flera användare ska kunna dela en Iphone eller Ipad på ett säkert sätt.

Förhoppningsvis kan den nya funktionen göras tillgänglig i nästa års uppgraderingar av IOS och Ipad OS, men det är långtifrån säkert att så blir fallet.

Det kan i sammanhanget påpekas att det faktiskt är möjligt att dela en Ipad på flera användare redan nu, men den lösningen finns endast tillgänglig för skolor.