När covid-19 blev en pandemi och fick nästan hela världen att stänga ner och börja jobba hemifrån tvingades många företag som tidigare förmedlade tjänster med fysiska möten byta till webbaserade möten. Till och med hotellföretaget Airbnb började förmedla virtuella tjänster när efterfrågan på boende rasade.

Apple införde i september ett undantag från regeln om att appar som förmedlar virtuella tjänster måste sälja dessa via köp-i-appen. Utvecklare fick fram till december på sig att lägga till den funktionen, men nu utökas tidsfristen. Nu har utvecklare fram till 30 juni 2021 på sig.

Regeluppdateringen är en av flera förändringar på App Store Apple har gjort under hösten. Den största nyheten är att företag med intäkter under en miljon dollar bara kommer betala 15 procent kommission istället för 30 procent.

Konkurrensmyndigheter runt om i världen har inlett utredningar av konkurrenssituationen på IOS-plattformen, och ändringarna kan vara en del av Apples försök att slippa undan större, påtvingade regeländringar.