När Apple under torsdagskvällen presenterade resultatet för årets tredje kvartal (och räkenskapsårets fjärde) var resultatet snäppet bättre än vad de flesta experter hade förväntat sig.

Omsättningen under perioden uppgår till 64,7 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 64 miljarder dollar för motsvarande period 2019. Nettovinsten efter skatt uppgår å sin sida till 12,7 miljarder dollar, vilket är något lägre än förra året.

Uppdelat per segment står Iphone för 26,4 miljarder dollar, Mac för 9,0 miljarder dollar, Ipad för 6,8 miljarder dollar, resterande hårdvara för 7,9 miljarder dollar och tjänster för 14,5 miljarder dollar. Det sistnämnda segmentet står för den största ökningen.

Sett till hela räkenskapsåret 2020 hamnade Apples omsättning på 274,5 miljarder dollar, medan nettovinsten hamnade på 57,4 miljarder dollar.

- Apple avslutade ett räkenskapsår fyllt av innovation och motgångar med ett nytt rekordkvartal, säger Apples vd Tim Cook i ett pressmeddelande.