När Apple under torsdagskvällen presenterade resultatet för årets tredje kvartal (och räkenskapsårets fjärde) pekade de flesta pilar uppåt.

Omsättningen under perioden uppgår till 83,4 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 64,7 miljarder dollar för motsvarande period 2020. Nettovinsten efter skatt uppgår å sin sida till 20,6 miljarder dollar, vilket kan jämföras med 12,7 miljarder dollar förra året.

Uppdelat per produktkategori står Iphone för 38,9 miljarder dollar, Mac för 9,2 miljarder dollar, Ipad för 8,3 miljarder dollar, resterande hårdvara för 8,8 miljarder dollar och tjänster för 18,3 miljarder dollar. I samtliga kategorier handlar det om en ökning jämfört med 2020.

Sett till hela räkenskapsåret 2021 hamnade Apples omsättning på 365,8 miljarder dollar, vilket alltså innebär att man har sålt prylar för en miljard dollar per dag.

– Vårt rekordresultat för septemberkvartalet avslutade ett anmärkningsvärt räkenskapsår med stark tvåsiffrig tillväxt, under vilket vi satte nya intäktsrekord i alla våra geografiska segment och produktkategorier trots fortsatt osäkerhet i makromiljön, säger Apples finanschef Luca Maestri i ett pressmeddelande.