För två år sedan lanserades T2, ett chipp som syftar till att öka säkerheten i Apples Mac-datorer.

Nu hävdar emellertid den belgiske säkerhetsforskaren Niels Hofmans att det finns en allvarlig sårbarhet i T2-chippet som i värsta fall kan användas av hackare för att komma runt både lösenord och kryptering.

I korthet handlar det om samma sårbarhet som gör det möjligt att ”jailbreaka” vissa IOS-enheter, det vill säga Checkm8. Bakgrunden är att T2-chippet baseras på Apple A10, alltså samma processor som återfinns i äldre modeller av Iphone och Ipad.

Niels Hofmans har delat med sig av sina upptäckter till Apple, så förhoppningsvis kommer sårbarheten att täppas till så småningom. Fram till dess är rekommendationen att inte koppla in osäkra tillbehör eller låta obehöriga få fysisk åtkomst till datorn.

Mer information om sårbarheten finns på Ironpeaks blogg.