Har du lagt märke till en liten grön eller orange prick ovanför indikatorn för mobilnätsstyrka i Iphones infofält, sedan du uppdaterade till IOS 14? Du är långt ifrån den enda. Apple gjorde inte någon stor sak av det när det nya systemet introducerades på WWDC men de små plupparna är en del av det utökade integritetsskyddet.

Läs mer: Sju metoder för att skydda din integritet i IOS 14

På Mac har Apple länge haft en diod intill kameran som lyser grönt när den är aktiv, för att varna dig att kameran är igång även om inget program visar en bild från den. Tanken är att skydda dig mot hackare och skadeprogram som kan ha nästlat sig in och försöker ta bilder på dig i utpressningssyften eller av andra illegala skäl. IOS 14 inför samma indikator på Iphone.

Det är till skillnad från på Macen fråga om en ren mjukvarufunktion, men eftersom IOS är så hårt reglerat kan inga appar komma åt indikatorn om du inte har jailbreakat.

Kamera

Grön plupp – kameran

Om du ser en grön indikator har någon app aktiverat någon av kamerorna och kan fånga bilden därifrån. IOS vet inte huruvida videosignalen spelas in, bara visas, eller används i något annat syfte – bara att appen har aktiverat den.

Om du ser den gröna pluppen utan att appen du har öppen visar någon bild från kameran kan det vara en indikation på att den spelar in i smyg eller gör något annat. Du kan då öppna Inställningar -> Integritet -> Kamera och stänga av tillgång till kameran. Om appen faktiskt behövde kameran av någon anledning du har missat eller glömt bort kommer den förmodligen klaga på att den inte har tillgång till den, och förklara varför det behövs.

Mikrofon

Orange plupp – mikrofonen

På Mac finns ingen indikator för en aktiv mikrofon, men IOS 14 visar en orange plupp istället för en grön när enbart mikrofonen och inte kameran är aktiv. Båda kan inte vara aktiva samtidigt, utan systemet utgår från att du förstår att om kameran är på så kan mikrofonen också vara på. Video är nog för de flesta ett större integritetshot än ljud.

Precis som med kameran kan du stänga av tillgång till mikrofonen i integritetsinställningarna för appar du inte vet behöver lyssna. Och precis som kameraindikatorn visas mikrofonindikatorn oavsett om ljudet spelas in eller inte.

Kontrollcenter

Se vilken app det var

Om du undrar vilken app som använder, eller nyss använde, kameran eller mikrofonen kan du öppna Kontrollcenter. Medan någon av funktionerna är aktiva och en stund efter visas här längst upp huruvida det var kameran eller mikrofonen samt vilken app det var som aktiverade den.

En del appar frågar om lov att använda diverse funktioner när du först kör igång dem. Många användare godkänner allt för att komma igång snabbare, och glömmer snart vad de har sagt ja till. Du kan visserligen gå in i integritetsinställningarna då och då och rensa ut onödiga tillstånd, men med IOS 14 får du en praktisk varning när en app använder någon av de här känsliga datakällorna.

Skillnaden mellan grön och orange plupp är väldigt liten för användare med röd/grön färgblindhet. För dessa hjälper Kontrollcenter också till att tydliggöra vilken hårdvara som är aktiv.