Det händer titt som tätt att Apples röststyrda assistent inte aktiveras när man säger kommandot ”Hej Siri” eller att funktionen aktiveras av misstag när man säger något helt annat.

Att döma av en patentansökan som uppmärksammas av Appleinsider är utvecklarna på Apple väl medvetna om problemen och man har flera förslag på hur funktionen ska kunna förbättras.

Till exempel går det att lista ut om en användare har för avsikt att aktivera Siri med hjälp av de inbyggda kamerorna och sensorerna i Iphone och Ipad. Om mobilen ligger i en väska eller med skärmen nedåt är det kanske inte lika stor sannolikhet att man vill aktivera funktionen som om man tittar direkt på skärmen.

I sammanhanget kan påpekas att Apple även har ansökt om ett patent som gör det enklare för Siri att förstå vad du säger, detta genom att använda den främre kameran för att registrera de olika musklerna i ditt ansikte.

Som vanligt bör det påpekas att långtifrån allt som står i patentansökningar blir verklighet med tiden, men det får nog ses som troligt att Apple gör vad man kan för att förbättra Siri som fått en hel del kritik under årens lopp.