Runt om i världen pågår ett antal utredningar för att klargöra om Apple, Google och Facebook bryter mot diverse lagar och regler.

Nu står det klart att även Australien ska utreda teknikföretagen i fråga. Bland annat misstänks App Store och Google Play för att bryta mot landets konkurrenslagar, något som fått Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) att inleda en granskning som kommer pågå ett tag.

Sedan tidigare pågår liknande utredningar i bland annat USA, EU, Frankrike, Italien, Nederlnderna, Ryssland och Sydkorea. Med andra ord är teknikjättarna satta under hård press att förändra sina verksamheter.