Nu är Apple under luppen hos en konkurrensmyndighet igen. Den här gången gäller det inte App Store eller IOS utan molntjänsten Icloud, rapporterar 9 to 5 Mac.

Det är italienska Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), motsvarigheten till svenska Konkurrensverket, som har inlett sex utredningar av Apple, Google och Dropbox. Dels ska de undersöka om företagen bryter mot konkurrenslagar och/eller konsumentskyddslagar i hur de driver sina tjänster, dels om de har olagliga klausuler i användaravtalen.

Utredningarna ska titta på fyra anklagelser som har riktats mot företagen:

  1. Att företagen har rätt att avsluta tjänsten, även om användaren förlitar sig på den för att lagra viktiga dokument.
  2. Att de svär sig fria från allt ansvar kring dataförlust.
  3. Att de kan ändra i avtalen när som helst.
  4. Att den engelskspråkiga versionen av avtalet är den som gäller, om det går att tolka den annorlunda från den lokala – i det här fallet på italienska.

Vi vill som vanligt påpeka att det alltid är du som är ansvarig för att ha säkerhetskopior av viktiga dokument, oavsett hur mycket en viss molntjänst eller hårddisktillverkare lovar. Även om en tjänst har en garanti och betalar ersättning om en fil går förlorad gör det inte att du får tillbaka filen.