Med IOS 14 får användare äntligen möjligheten att välja andra standardappar än Safari och Mail för webblänkar och e-post. Nu har Apple presenterat riktlinjerna för utvecklare som vill lägga till funktionen i sina appar, och det är hårdare regler än vanligt som gäller.

Reglerna för webbläsare är striktast:

  • När appen öppnas måste den visa ett adressfält och en sökfunktion eller en bokmärkeslista.
  • När användaren öppnar en länk från en annan app måste webbläsaren gå direkt till den angivna adressen och rita upp enbart innehållet som det specificeras av webbplatsen i fråga. Det är inte tillåtet att modifiera innehållet eller lägga till extra innehåll.
  • Undantag från ovanstående regel kan göras för webbläsare som specifikt är till för barn och ger föräldrar kontroll över tillåtet innehåll.
  • Appen får visa en varning innan en webbplats visas som bedöms som farlig på något sätt.
  • Appen får inte begära tillgång till användarens bildbibliotek, Homekit, alltid tillgänglig platsinformation, bakgrundsanvändning av bluetooth eller data från Hälsa. För att kunna ladda upp bilder ska de använda IOS 14:s nya teknik för att välja bilder där appen inte kan se några andra bilder än just de användaren själv väljer.

Reglerna är utformade så att enbart vanliga webbläsare som Chrome, Opera och Edge ska kunna ställas in som standardapp, plus särskilda barnwebbläsare med föräldrakontroll.

För mejlappar är reglerna lite enklare. De måste kunna skicka och ta emot e-post från vilka adresser som helst, och Apple noterar specifikt att appar som filtrerar inkommande mejl är tillåtna (så appen Hey lär få godkänt, till exempel).