I samband med att Apple presenterade sin senaste kvartalsrapport lät man meddela att företagets aktier skulle genomgå en så kallad split från och med den 31 augusti, alltså idag.

Nu har de gamla aktierna delats upp i fyra delar vardera, något som innebär att de nya aktierna i skrivande stund handlas för drygt 129 dollar styck. Tidigare under dagen nåddes 131 dollar, vilket är den högsta noteringen någonsin om man tar hänsyn till tidigare splittar.

Syftet med en split brukar vara att göra det mer attraktivt för nya investerare att köpa aktier i företaget, detta då varje enskild aktie får en lägre prislapp. För gamla investerare blir det i sin tur enklare att sälja delar av innehavet, detta då man ju har fler aktier än tidigare.

En liknande split genomfördes 2014, men då delades aktierna upp i sju delar. Ser vi ännu längre tillbaka i tiden kan konstateras att en aktie från börsintroduktionen 1980 motsvarar inte mindre än 224 aktier i dagsläget.