För första gången någonsin tillverkar Apple Iphone utan IOS normala starka inlåsning. Eller rättare sagt: Det är första gången sådana enheter släpps utanför Apples säkra testlabb.

Företaget har nämligen lanserat Apple Security Research Device Program, ett program för att låta säkerhetsforskare ansöka om att få låna en av dessa Iphone-modeller med inbyggd terminal och ett sätt att köra kod med valfri säkerhetsnivå. Lånet gäller 12 månader åt gången och telefonen måste hållas inlåst på arbetsplatsen.

Målet är att göra IOS säkrare genom att få extern hjälp att hitta allvarliga säkerhetsbrister. Genom att ge säkerhetsforskarna tillgång till djupare delar av systemet kan de lättare upptäcka, testa och verifiera brister som Apple sedan kan rätta till. Valfri säkerhetsnivå innebär att forskarna kan attackera IOS olika säkerhetslager utan att först behöva kringgå de andra lagren.

Upptäckta säkerhetsbrister måste rapporteras till Apple om upptäckten gjordes med avsikt. Om en medlem hittar en bugg av en slump måste hen inte rapportera den till Apple, men i båda fallen belönas upptäckta brister enligt Apples Security Bounty-program.

Säkerhetsforskare och hackare som kan visa att de tidigare har upptäckt säkerhetsbrister i IOS eller andra operativsystem kan ansöka om en telefon på Apples webbplats. Programmet är öppet i de flesta USA, de flesta EU-länder och ytterligare några länder.