För fyra år sedan bestämde EU-kommissionen att Apple skulle betala 13 miljarder euro (motsvarande 135 miljarder kronor) i retroaktiv skatt till den irländska staten och föga förvånade valde företaget att överklaga beslutet.

Nu har Europeiska unionens domstol kommit fram till att Apples avtal med Irland inte bryter mot lagen och därför slipper alltså företaget att betala den gigantiska summan.

I ett uttalande till Bloomberg säger en talesperson för Apple att man välkomnar beslutet. Det bör emellertid påpekas att även dagens beslut kan överklagas, så än är inte sista ordet sagt i målet.