Under 1990- och 2000-talen var Mac ett relativt populärt datorval inom skolvärlden. Sedan dess har de nästan försvunnit, med undantag från universitet där många studenter själva köper en Mac. Ipad har seglat upp som ett alternativ många skolor använder, men de kan inte ersätta en dator på framför allt en punkt: Det går inte att utveckla program på dem.

När Apple nu ska byta från Intel-processorer till egenutvecklade chipp öppnar sig plötsligt en ny möjlighet att återta sin forna position och rubba Chromebook-väldet.

Apple kan ta fram en ”Education Mac” (kanske rent av ’eMac’?) som kan kosta en bråkdel av dagens billigaste Mac. Med samma hårdvara som en vanlig Ipad men Mac OS istället för Ipad OS och i en liten Apple TV-liknande låda som du måste ansluta skärm, mus och tangentbord till kan totalkostnaden pressas till Chromebook-nivåer.

Jämfört med Chromebook skulle en sådan Mac ge högre säkerhet, mycket större kompatibilitet med mjukvara (till exempel alla Iphone- och Ipad-appar) och högre prestanda. För gymnasier och högre utbildning skulle djupare tillgång till Unix-grunderna i systemet och Xcode göra att en sådan Mac kunde användas för programmeringskurser och systemvetenskap.

Hela klassuppsättningar kan köpas in även av skolor som aldrig skulle ha råd med så stora flottor av Intel-Macar. Fler barn skulle då få möjlighet att lära sig programmering och andra delar av utveckling, något Apple ofta vurmar för.

Education Mac?

Många hemanvändare skulle säkert eftertrakta en sådan Mac också, men Apple behöver inte göra den tillgänglig utanför utbildningssektorn och det skulle inte vara första gången. Emac var en enklare version av Imac som såldes under några år. Några modeller såldes visserligen till allmänheten men de flesta var bara för skolor.

Apple kanske inte kan – eller borde – utmana Raspberry Pi med en riktig mikro-Mac. Men en ny utbildnings-Mac kan ge Apple chans att växa på en marknad företaget nästan helt har tappat, och på samma gång introducera Mac OS för en ny generation som kan bli morgondagens IOS-utvecklare.