Enligt Bloomberg har Apple skickat ut ett meddelande till sina anställda i Silicon Valley med beskedet att de kan räkna med att få återvända till sina arbetsplatser inom kort.

Eftersom den pågående pandemin är långtifrån över har processen delats upp i olika faser. Redan nu finns några ingenjörer på plats i Apple Park och fler anställda kommer få vara på plats i ”moderskeppet” från och med den 15 juni. Nästa fas är tänkt att inledas i juli, detta under förutsättning att situationen i regionen inte förvärras.

Anställda som återvänder till sina arbetsplatser kommer att kontrolleras med termometrar och vid misstanke om smitta kommer ett test för coronaviruset att tas.

I sammanhanget kan nämnas att Google och Facebook har bestämt sig för att låta personal jobba hemifrån under resten av året om så önskas.