Använder du Apples Bilder för att hålla koll på foton och videor du tagit med Iphone och olika kameror? Om du använder både IOS-appen och Macprogrammet och synkar via Icloud kanske du kunde tro att båda biblioteken borde vara identiska och visa lika många objekt. Men så är det sällan. Oftast visas olika siffror för antalet bilder och videor på olika enheter och även i Bilder-avdelningen på icloud.com.

Att det blir så kan bero på flera saker, och i ärlighetens namn har vi inget fullständigt svar. Fel i databaser kan ligga bakom en del av skillnaderna, och även om du går igenom hela biblioteken och kontrollerar att alla bilder finns på båda ställena kan totalsiffrorna vara olika.

Men för vissa skillnader har vi ändå svar.

Refererade objekt

Det mest troliga scenariot, och det som kan resultera i störst skillnad, är att du har råkat lägga till referenser till bilder i Macversionen av Bilder, istället för bilderna själv. Om du öppnar Inställningar i programmet och väljer fliken Allmänt ser du en inställning för Kopiera objekt till Bilder-biblioteket. Under finns även en varning: Enbart objekt som kopierats till biblioteket laddas upp på Icloud.

Inställningar

Om du har den inställning urkryssad kopieras inte bilder och videor du dra till och släpper på Bilder eller lägger till via Arkiv -> Importera. Programmet sparar bara lågupplösta förhandsvisning medan originalfilerna ligger kvar där de fanns innan på hårddisken. Det här kan vara praktiskt för de som vill använda Bilder för bibliotekshantering men själva vill ha full kontroll över hur filerna sparas på hårddisken. Men det går inte alls ihop med Icloud-biblioteket och synkning.

Har du importerat bilder med den här inställningen kan du konsolidera biblioteket så att alla filer ligger där och kan synkas till Icloud. Gör så här:

  1. Välj Bilder längst upp i vänsterspalten så att du kan se samtliga bilder i biblioteket.
  2. Markera allt (cmd-a).
  3. Välj Arkiv -> Samla ihop.
  4. Välj Kopiera så kopieras refererade objekt till biblioteket.

Det här raderar inte filerna från platsen de låg på innan, så om du inte vill ha dubbla kopior måste du leta upp och radera dem själv.

Bilder som inte kunde laddas upp

Ett annat problem kan vara att Icloud har misslyckats med att synka vissa bilder eller videor. Apple har instruktioner för vad du kan göra för att försöka fixa det. Det handlar om att exportera originalfilerna någonstans, ta bort de felande filerna från biblioteket, och sedan importera dem igen.

Olika totalsiffror
Vad tusan?

Oförklarliga skillnader

Trots ovanstående försök att få biblioteken på olika enheter att visa samma antal objekt misslyckas vi. När vi testar visar till exempel Bilder på Macen 62 580 bilder och 2 780 videor. Ett smart album med alla refererade objekt har totalt 21 734 objekt och ett smart album med alla objekt som inte är refererade har 44 047 objekt. Det blir tillsammans 65 781 objekt – 421 fler än bibliotekets egen totalsumma.

Och så fortsätter det. När vi markerar allt och väljer Visa info påstår programmet plötsligt att vi har 62 978 bilder och 2 804 videor, det vill säga 65 782 objekt. Varför ett fler än ovan? Vi har faktiskt ingen aning.

Antingen är det ett fel i Bilders databas, eller så räknar programmet fel av någon annan anledning. Oavsett vilket har vi inte sett några exempel på att några bilder eller videor faktiskt saknas någonstans.