Enligt en ny rapport från analysföretaget Canalys kommer försäljningen av datorer och pekplattor att minska med sju procent under 2020 jämfört med 2019, detta till följd av lågkonjunkturen som följt i pandemins spår.

I rapporten lyfts Ipad fram som ett exempel på en produkt som kommer drabbas extra hårt av att folk får allt mindre pengar över till konsumtion.

Det bör dock nämnas att rapporten har mött en hel del kritik, särskilt som många skolor runt om i världen har valt att köpa in mängder av Ipad som ska användas i distansundervisningen.

Om Canalys har rätt eller fel i sin prognos får vi veta först efter årsskiftet.

Apple iPad Air 64GB (3rd Generation) Pris vid test: 5896 kr.

Bästa pris just nu: 5690 kr