En ändring har smugit sig in i den nya uppdateringen av Mac OS till version 10.15.5 som gör att program som skapar så kallade klonbackuper, det vill säga exakta kopior av Macens hårddisk som du kan starta datorn från, inte längre kan skapa nya backuper.

Felet har bekräftats av utvecklarna av både Carbon Copy Cloner och Superduper, de två populäraste programmen för klonbackuper.

Problemet är att programmen inte längre kan skapa så kallade firmlinks mellan de två volymer som Mac OS Catalina använder. Det innebär att det inte går att starta från backupen (som i övrigt fungerar som vanligt). Mike Bombich, utvecklaren av Carbon Copy Cloner, skriver att han inte vet om det är en bugg eller en medveten förändring från Apple sida. Det senare verkar dock mindre troligt eftersom det förutom att inte fungera inte heller ger något felmeddelande.

Carbon Copy Cloner har redan tagit fram ett sätt att kringgå problemet och Superduper jobbar på det. Båda företagen påpekar att du kan fortsätta säkerhetskopiera till existerande backuper utan problem. Problemet uppstår enbart när du försöker skapa en helt ny backup.