Om din Mac vägrar starta eller har konstiga problem som du inte får bukt med kan en del av felsökningen vara att använda något av de olika speciallägen som du kan starta datorn i. Flera av dessa kan du starta till med hjälp av tangentbordskommandon du håller intryckta medan du startar datorn, men andra kräver att du gör ändringar via terminalen.

I den här artikeln går vi igenom både de vanliga speciallägena och några av de mindre vanliga, och visar hur du aktiverar dem.

Säkert läge

Starta datorn och tryck omedelbart in shift-tangenten. Fortsätt hålla tills den har startat. Det här aktiverar säkert läge, som stänger av installerade kerneltillägg, typsnitt och loginobjekt. Dessutom görs en skivkontroll och en del cache-filer raderas vilket tvingar systemet att återskapa dem. Ett bra sätt att felsöka diverse fel, till exempel krascher efter att ha installerat ett program.

Återställning

Om datorn inte startar alls är det dags att starta om till Återställning, Mac OS startläge för att installera om systemet, ändra inställningar som inte kan ändras i normal uppstart, köra felsökning på hårddisken och diverse annat. Håll nere cmd-r medan du startar datorn för att aktivera Återställning.

Om det inte fungerar kan du testa med internetåterställning. Håll nere alt-cmd-r för att få den senaste uppdateringen av Mac OS som fungerar på din Mac. Med shift-alt-cmd-r kommer Återställning istället hämta den version av Mac OS som datorn levererades med, eller närmaste version som finns tillgänglig på Apples servrar.

Återställning

Single user mode

Förr i tiden var det här ett startläge som många använde för att felsöka allvarliga fel som hårddiskproblem, men på moderna Macar med T2-chipp har möjligheten att starta i läget försvunnit. På äldre Macar och Imac som fortfarande saknar T2-chipp kan du starta det genom att hålla inne cmd-s medan datorn startar, vilket tar dig till en ren kommandoradstolk.

Verbose mode

Om du vill leka att du har en ”riktig Unix-maskin” kan du starta datorn i det så kallade Verbose-läget, där det grafiska gränssnittet inte laddas. Det skiljer sig från Single user mode genom att allt utom det grafiska startar som vanligt. Du gör det genom att hålla inne cmd-v medan du startar.

Startmenyn

Håll nere alt-knappen medan du startar datorn så dyker strax en meny med tillgängliga startskivor upp. Om du till exempel har Mac OS och Windows på Macen kan du välja mellan dessa två. Har du en klonbackup på en extern hårddisk visas den också.

Har din Mac ett T2-chipp måste du ha ställt in säkerhetsnivån via Återställning att tillåta uppstart via externa hårddiskar för att det ska fungera, annars kan datorn enbart starta via den interna disken.

Hårdvarutest

Macar har ett inbyggt hårdvarutest som kan hitta fel med till exempel nätverkskort, grafikkretsar och internminne. Håll nere d-knappen under uppstart så startar det. Alternativt kan du hålla nere alt-d för att starta över internet.

Hårddiskläge

Alla Macar med firewire- eller thunderboltkontakt (det vill säga de flesta utom 2015 års Macbook) kan startas i det så kallade hårddiskläget (target disk mode på engelska). Det innebär att datorns interna lagring visas som en extern hårddisk på en annan dator, ansluten via antingen thunderbolt eller firewire. Håll nere t-tangenten under uppstart för att aktivera det. Alternativt kan du öppna Systeminställningar -> Startskiva och välja Hårddiskläge.

Hoppa över startobjekt

Om du har en massa program som normalt startar automatiskt när du startar Macen men vill skippa det en gång kan du göra det. Håll nere shift-tangenten direkt efter att du klickar vidare från loginskärmen så hoppar systemet över att öppna dessa.

Boot-args – de hemliga alternativen

Utöver de här vanliga speciallägena finns en rad andra sätt Mac OS uppstart kan ställas in via terminalkommandon. När kerneln först drar igång kan den startas med diverse så kallad boot-args som modifierar hur den fungerar. Macen lagrar aktiva boot-args i nvram, och du kan alltså experimentera med dem och snabbt återgå till normal start genom att nollställa nvram (håll nere alt-cmd-p-r tills datorns startljud har låtit två gånger).

För att lägga till boot-args använder du terminalkommandot

sudo nvram boot-args=""

Olika saker du kan skriva in mellan (de raka!) citattecknen är till exempel -v för att alltid starta i Verbose-läget, debug=0x144 för att utöka antalet diagnoskoder som skrivs till loggarna, och cpus=1 om du vill testa att köra datorn med enbart en processorkärna aktiv. Du kan slå ihop flera, exempelvis boot-args="-v cpus=1".

Om du inte vill nollställa nvram kan du ta bort boot-args genom kommandot:

sudo nvram -d boot-args

Om du är nyfiken kan du läsa en mer fullständig lista över boot-args i ett svar på frågesajten Superuser.