Ända sedan Apple släppte den skarpa versionen av IOS 16 har det förekommit rapporter om diverse problem, något som har lett till en hel del frustration på sina håll.

Nu har IOS 16.0.3 släppts, en uppdatering som bland annat åtgärdar buggar i Iphone 14 Pro, Iphone 14 Pro Max, Carplay och Mail.

Förhoppningsvis åtgärdas även andra problem, däribland flimrande skärmar, långsamma sökningar i Spotlight och de uppmärksammade batteriproblemen, men dessa nämns inte i den medföljande dokumentationen.

För att installera uppdateringen öppnar du appen Inställningar och beger dig till Allmänt -> Programuppdatering. Sedan är det bara att följa instruktionerna tills installationen är slutförd.