En 80-årig kvinna kom till sjukhuset i Mainz med flera typiska symtom på kärlkramp (angina pectoris). Hon hade också drabbats av yrsel och nästan svimmat ett par gånger.

Ett komplett ekg med 12 elektroder utfördes men hittade inga spår av syrebrist i hjärtmuskeln (myokardiell ischemi). Patienten, som innan pensionen arbetade som ingenjör, hade dock en Apple Watch och hade tagit egna ekg som visade tydliga tycken på ischemi. Kvinnan behandlades med stentar och kunde lämna sjukhuset dagen därpå, skriver European Heart Journal.

Apple Watch är bara designad för att upptäcka förmaksflimmer och med bara två elektroder är möjligheten att läsa av hjärtat begränsad, men läkarna skriver i rapporten att klockan uppenbarligen även kan upptäcka ischemi. Genom att behandla det i tid kan patienten i bästa fall undvika en hjärtinfarkt.

Om du själv har en Apple Watch Series 4 eller 5 och upplever några problem som kan vara relaterade till hjärtat kan det därför vara en bra idé att ta ett ekg så snart du upplever symtom och ta med de sparade resultaten när du söker vård (vilket du alltid bör göra oavsett vad Apple Watch säger om du upplever hjärtproblem).