Notiscenter kom till Mac OS med Mountain Lion 2012, dels som en ersättare för Dashboard där olika mini-program som kalkylator och kalender kan ligga, dels som i IOS – en samlingsplats för meddelanden från olika program.

Idén med notiser var knappast ny på Mac. I många år hade mer avancerade Macanvändare installerat programmet Growl för att visa notiser från andra program, och många utvecklare lade till stöd för dessa i sina program. Apples officiella system har så klart helt tagit över, men även om det på sätt och vis har blivit enklare finns det också några saker som företaget inte alls gör så enkelt.

Banderoller och varningar

Mac OS har två sorters notiser med lite olika beteende. Banderoller är meddelanden som visas några sekunder och sedan försvinner av sig själva. Det kan till exempel vara ett mejl eller ett meddelande som kommit, eller en ny låt i ett musikprogram.

Varningar är notiser som inte försvinner av sig själva. Påminnelser från programmet med samma namn eller Kalender, viktiga felmeddelanden, dags- och veckorapporter och notiser om tillgängliga uppdateringar är vanliga exempel. De flesta har en knapp som heter Klart eller Stäng och en annan knapp som kan vara Senare, Mer eller något annat.

Inställningar

Du kan själv ställa in vilken typ av notis olika program ska visa, och om de får visa notiser alls. Öppna Systeminställningar -> Notiser. Till vänster finns en lista över program som har notiser. Klicka på ett program för att visa dess inställningar. Om du till exempel tycker att ett program spammar dig med varningar som du mest bara klickar bort kan du byta från varningar till banderoller.

Tyvärr kan du inte ändra inställningstypen för systemets egna meddelanden, till exempel om tillgängliga uppdateringar.

I samma inställningar kan du även välja om notiserna ska få synas på låsskärmen (så att du kan dölja potentiellt känsliga uppgifter), om en bricka får visas på programmets ikon i Dock och om notiserna får spela upp ljud.

Längst ner i inställningarna väljer du hur notishistoriken i Notiscenter ska sorteras: Senaste, Senaste sorterat per program eller manuellt per program. Det senare innebär att du kan välja i vilken ordning olika program ska visas i Notiscenter, om du till exempel vill att Mail alltid ska ligga längst upp.

Ställ in hur länge banderoller ska visas

Banderoller visas normalt i fem sekunder innan de försvinner. Om du stör dig på att de ligger i vägen för saker du vill klicka på och tar för lång tid kan du sänka tiden de ligger kvar. Det finns ingen inställning för det i Systeminställningar, utan du får öppna Terminal och skriva in följande kommandon:

defaults write com.apple.notificationcenterui bannerTime -int 3
killall NotificationCenter

Byt ut siffran 3 mot antalet sekunder du vill att banderollerna ska synas. För att ändra tillbaks till standardinställningen kan du antingen skriva in samma kommando med siffran 5 eller använda kommandot defaults delete com.apple.notificationcenterui bannerTime följt av killall NotificationCenter.

Notiscenter

Rensa i Notiscenter

Gamla notiser i Notiscenter kan du radera antingen en och en eller en hel dag i taget. Klicka på det lilla krysset till höger om själva notisen för att ta bort just den, eller till höger om dagen (idag, igår, 2 dagar sedan, och så vidare) för att tömma alla notiser för den dagen.

Stäng alla öppna varningar på en gång

Till slut ska vi visa hur du kan skapa ett kortkommando för att snabbt stänga alla öppna varningar. Det här har blivit nästan omöjligt med Mac OS inbyggda verktyg, på grund av Catalinas striktare regler för hur program får tillgång till varandra. Därför behöver du ett tredjepartsprogram som kan köra applescript-kod och kan ställa in kortkommandon. Det kan till exempel vara Alfred, Launchbar eller Bettertouchtool, som vi väljer för vårt exempel.

Applescript är grunden i vårt kommando, och vi använder följande kod:

tell application "System Events"
 tell process "NotificationCenter"
 set theWindows to every window
 repeat with i from 1 to number of items in theWindows
  try
   set theButton to button 1 of item i of theWindows
   if the name of theButton is not "Starta om" and the name of theButton is not "Restart" then
   click theButton
   end if
  end try
 end repeat
 end tell
end tell

System Events är Mac OS system för olika program att skicka meddelanden till varandra. Här skickar vi ett meddelande till processen NotificationCenter. Skriptet går sedan igenom alla fönster som hör till den processen, vilket är alla öppna varningar (och banderoller).

Koden mellan try och end try försöker klicka på den övre knappen i varningen så länge den knappen inte har texten Starta om eller Restart (för att gardera oss om systemet av någon anledning skulle återgå till engelska originaltexten). Avsikten här är att hindra att vi av misstag startar om datorn för att installera en systemuppdatering när vi inte har tid.

Kortkommando i Bettertouchtool
Klicka för större bild.

För att skapa ett kortkommando som kör koden i Bettertouchtool väljer du Keyboard Shortcuts längst uppe. Klicka på plusknappen under Groups and top level triggers och välj ett passande kortkommando (vi har valt ctrl-alt-end men du kan välja vad som helst som inte redan är ett kortkommando). Klicka sedan på plusknappen under Actions assigned to selected trigger. Välj Run Apple Script (blocking) och klistra in koden i fältet avsett för det. Klicka på Compile / Test för att kontrollera att koden är inskriven korrekt.

Om du inte redan har godkänt Bettertouchtool att styra datorn måste du göra det i Systeminställningar -> Säkerhet och integritet -> Integritet -> Hjälpmedel. När du kör kommandot kanske systemet även kommer fråga om du vill godkänna att Bettertouchtool styr datorn via System Events (vilket du så klart måste göra för att det ska fungera).

Du kan ändra i vår exempelkod som det passar dig. Om du till exempel bara vill rensa notiser som har en Stäng-knapp kan du ändra koden som börjar med if till:
if the name of theButton is "Stäng" then
Vi har försökt hitta ett sätt att omedelbart dölja banderoller men har tyvärr inte hittat någon lösning annat än att manuellt svepa undan den med pekaren från vänster till höger. Om du har en mus med sidoskrollhjul kan du även hålla pekaren över banderollen och snabbt skrolla den åt höger, och med styrplatta kan du svepa i sidled med två fingrar.