Med anledning av virusutbrottet har Apple i samarbete med amerikanska myndigheter lanserat en app och en webbplats med information om viruset SARS-CoV-2 och sjukdomen Covid-19.

Användare som misstänker att de själva eller anhöriga har drabbats av coronaviruset kan svara på frågor för att få råd om vad de ska ta sig till. Personer som har ont i bröstet, svårigheter att andas, yrsel och talsvårigheter rekommenderas att snarast ta kontakt med sjukvården via det amerikanska larmnumret.

Eftersom appen är riktad till amerikanska medborgare kan den enbart laddas ner från amerikanska App Store. Det kan även noteras att åldersgränsen för appen är satt till 18 år, detta då barn och ungdomar inte ska sätta diagnos på sig själva.