Förra månaden meddelade Apple att en ny funktion var på väg till App Store: Möjligheten för utvecklare att koppla ihop IOS-appar och Macprogram så att kunder bara behöver köpa en gång för att få tillgång på samtliga Apple-plattformar.

Tidigare har appar för IOS, Ipad OS, TV OS och Watch OS kunnat slås ihop men Macversioner har varit fristående.

Nu meddelar företaget att funktionen är redo och har släppts för utvecklare. Vad dessa behöver göra för att slå ihop IOS- och Macversionerna är att helt enkelt ändra Macprogrammets så kallade bundle identifier (oftast något i stil med ”com.apple.Safari”) till exakt samma som IOS-appen.

Även köp-i-appen kan göras plattformsoberoende, skriver 9 to 5 Mac, men utvecklare kan inte slå ihop existerande appar och program. Dessutom ser det ut som att funktionen bara är tillgänglig för Macprogram skapade med Catalyst.