Under fredagen valde Apple att öppna samtliga 42 butiker i Kina, detta efter att myndigheterna i landet lyckats få bukt med spridningen av coronaviruset.

Som en följd av den långvariga nedstängningen har Apples försäljning av mobiltelefoner minskat rejält i Kina. Det kompenseras till viss del av en ökad efterfrågan på Ipad, detta då det funnits ett stort behov av pekplattor när många skolor satsat på fjärrundervisning.

I sammanhanget kan nämnas att Apple nu har stängt samtliga butiker i Italien, detta då viruset fortsätter att spridas i landet. Nedstängningen gäller tills vidare, rapporterar Macrumors.

Apple iPhone 11 64GB Pris vid test: 8000 kr.

Bästa pris just nu: 8125 kr