Hörselnedsättningar och tinnitus är något du kan drabbas av utan att vara musiker eller gå på klubb var och varannan kväll. Det räcker med att lyssna för ofta och länge på riktigt högljudd musik, framför allt i hörlurar där ljudet är sammanpressat direkt i öronen. Många sitter i dag med hörlurar mest hela dagen och då räcker det med lägre ljudstyrka för att blir farligt.

Om du lyssnar åtta timmar i sträck räcker det med 85 decibel för att riskera permanenta hörselskador. Om du bara lyssnar en halvtimme på väg till jobbet kan du klara 90–95 decibel (om det är relativt tyst på jobbet). Allt handlar om hur mycket ljudenergi som når öronen.

Barn är känsligare än vuxna och kan dessutom ha svårt att tänka på att inte ha för högt eller begränsa tiden med hög volym. Därför införde EU en regel som tvingar tillverkare av produkter med medföljande hörlurar att begränsa maxvolymen till 85 decibel normalt och 100 decibel om användaren medvetet höjer gränsen. Det här gäller alltså Iphone och Ipod men inte Ipad och Macar.

Aktivera eller stäng av volymbegränsning på Iphone

Har du själv letat efter men inte hittat inställningen för att begränsa maximala volymen i IOS är det inte så konstigt, den ligger nämligen på ett lite udda ställe. Öppna Inställningar och leta upp Musik. Längst ner här hittar du Volymgräns där du manuellt kan ställa in en maximal ljudvolym eller välja EU-gränsen.

EU-volymgräns

Inställningen gäller hörlurar och inte till exempel en smart högtalare du ansluter till, där går det ändå inte att mäta decibel på samma sätt eftersom ljudstyrkan avtar med avståndet.

Om du gör inställningen för ett barn och inte vill att barnet omedelbart ska gå in och höja gränsen igen kan du låsa den med Skärmtid.

Begränsningar

Gå till Inställningar -> Skärmtid -> Begränsa innehåll/integritet -> Volymgräns och välj Tillåt inte. Du kan behöva aktivera begränsningar först om du inte har gjort det.

Begränsa volymen på Mac

Tyvärr finns ingen motsvarighet inbyggd i Mac OS så det är inte lika enkelt.

Det finns flera sätt att begränsa maxvolymen med hjälp av skript, det enklaste vi hittat kommer från Lucas Andión och använder javascript. Öppna Skriptredigerare och skapa ett nytt tomt skript. Klistra in följande kod:

class Volimiter {
constructor(appName, maxVolume) {
this.app = Application.currentApplication();
this.app.includeStandardAdditions = true;
this.appName = appName;
this.maxVolume = maxVolume;
}

get currentVolume() {
const { outputVolume } = this.app.getVolumeSettings();
return outputVolume;
}

limitVolume() {
if (this.currentVolume > this.maxVolume) {
this.app.beep();
this.app.setVolume(null, { outputVolume: this.maxVolume });
}
}

showNotification() {
this.app.displayNotification("", {
withTitle: this.appName,
subtitle: `Limiting your 🎧 volume to ${
this.maxVolume
}% to protect your ears`
});
}
}

const PurrfectVolume = new Volimiter("Purrfect volume 😸", 60);
PurrfectVolume.showNotification();

function idle() {
PurrfectVolume.limitVolume();
return 0.5;
}

Spara skriptet och välj Program som filformat samt kryssa i Lämna öppet efter körhanteraren. Placera det på någon passande plats. I exemplet har vi valt maxvolymen 60 procent, men du kan ändra den siffran till något annat. Om du inte vill att programmet ska pipa hela tiden när du försöker höja volymen över gränsen kan du kommentera bort rad 16 (”this.app.beep();”) med två snedstreck först i raden, eller helt enkelt radera den.

Du kan också redigera andra delar av skriptet för att passa dig, till exempel genom att skriva om notistexten på svenska eller radera/kommentera bort rad 32 ("PurrfectVolume.limitVolume();") för att inte visa någon notis alls.

Vi har också hittat ett program vid namn Earsafe som kan ställa in valfri begränsning för varje ljudutgång (i procent av systemets maxvolym – hur högt det faktiskt blir varierar med hörlurarnas känslighet). Men vi har inte testat det och det kostar runt 50 kronor.