När du behöver formatera, partitionera, fixa fel på eller kolla hälsan på en hårddisk eller annat lagringsmedium på Mac är det enklast att använda det inbyggda programmet Skivverktyg (Disk Utility på engelska, om du behöver googla på det).

Det enda vanliga undantaget till det är när du vill installera Windows med Boot Camp – då gör du bäst i att använda Boot Camp-assistenten om du inte vill krångla till det.

Du kan också använda en terminal istället, men för de allra flesta användare är det krångligare utan att ge någon fördel. Den kanske främsta orsaken att göra det är när Skivverktyg misslyckas med något och felmeddelandet inte säger så mycket. Genom att testa i terminalen kan du ibland få mer information om vad felet är.

Bekanta dig med gränssnittet

När du öppnar programmet möts du av ett fönster med tre delar. Längst uppe ett verktygsfält, till vänster en lista över tillgängliga volymer, och till höger information om det just nu markerade objektet i den listan.

Klicka på Innehåll längst upp till vänster och välj Visa alla enheter för att även visa fysiska lagringsmedier och behållare i listan. Den visar då en hierarki med två eller tre nivåer beroende på hur en enhet är formaterad. Den översta nivån visar de olika fysiska enheterna, till exempel ”Apple ssd” eller ”WD Caviar Green”.

Fysisk enhet
Markera en fysisk enhet för att se information om den.

Om disken är formaterad med Apples moderna apfs-filsystem visas sedan två nivåer: Först en eller flera behållare och därunder enskilda volymer (till exempel ”Macintosh HD”). I andra fall visas volymer (som också kallas partitioner) direkt under enheten.

Apfs-behållare
Markera en apfs-behållare för att se samlad information om alla volymer på den.

Markera en fysisk enhet så visas information om den: Hur den är ansluten, vilken partitionskarta den använder, huruvida den har stöd för smart-status och annat. Markera en apfs-behållare så visas information om hur data är fördelad mellan dess olika volymer. Markera en volym/partition så ser du hur mycket som används och hur mycket ledigt utrymme den har.

Apfs-volym
Markera en enskild apfs-volym för att se information om just den.

En detalj du kan lägga märke till är att Skivverktyg inte visar alla volymer på alla enheter. Titta på bilden ovan. ”Behållare 5” har 7 volymer, men i listan till vänster syns bara fyra. Det här beror på att Apple har valt att inte visa volymer du inte ska röra. På alla lagringsmedier formaterade med gpt-partitionskarta finns en liten partition som används för att kunna starta datorn, normalt kallad efi-partitionen. Mac OS skapar dessutom självt tre dolda volymer. Du kan se dessa genom att köra kommandot diskutil list i terminalen.

Formatera/radera

Formatera kan du göra antingen med en hel fysisk enhet eller med en enskild volym (eller partition). I Skivverktyg kallas det radera, vilket passar eftersom det också raderar allt innehåll på volymen eller disken i fråga.

Formatera

För att formatera om en disk eller volym markerar du den i listan till vänster och klickar på Radera i verktygsfältet. Du får sedan välja namn och vilket format du vill ha på den. Om du raderar en hel disk får du även välja partitionskarta (det normala är guid-partitionskarta, även kallat gpt).

Partitionera

Genom att dela upp en disk i flera partitioner kan du separera olika slags data eller formatera en extern hårddisk så att den enklare kan användas med både Mac och Windows. Du kan också partitionera för att kunna göra en klonbackup av flera olika Macar på en stor usb-hårddisk för snabbåterställning om någon av maskinerna kraschar.

Partitionera

För att lägga till en ny partition på en redan använd hårddisk markerar du den i listan till vänster och klickar på Partitionera. I dialogen som öppnas klickar du på plusknappen under cirkeldiagrammet. Välj hur stor partitionen ska vara genom att dra i diagrammet eller skriva in siffran i Storlek. Fyll i ett namn och välj format.

Om du ska formatera om och partitionera måste du först radera hela disken. Om du bara har en ny, tom volym på disken och klickar Partitionera kan du välja nytt namn och format även på den existerande volymen, och lägga till nya partitioner med plusknappen.

Apfs

Apples nya filsystem lanserades 2016 och har nu ersatt det gamla hfs plus i samtliga företagets operativsystem. Har du en Mac med ssd och har uppdaterat till Mac OS High Sierra eller senare har du apfs på åtminstone systemskivan, men kanske även på eventuella andra hårddiskar.

Apfs har en lång rad fördelar jämfört med hfs plus. Bland annat skydd mot datakorruption om datorn kraschar eller om du rycker ut sladden på en extern hårddisk, och inbyggt stöd för kryptering.

En annan skillnad som du ser tydligt i Skivverktyg är att apfs placerar enstaka volymer i en volymgrupp, istället som för att med hfs plus och de flesta andra filsystem skapa en partition på disken för varje volym. Det här innebär att flera volymer kan dela på det lediga utrymmet. Du behöver alltså inte gissa dig till hur mycket utrymme varje partition kommer behöva i framtiden: Om du flyttar en mapp med filmer från en volym till en annan ändras det använda utrymmet på de två volymerna, men det finns lika mycket ledigt utrymme kvar som innan.

Ny apfs-volym

För att skapa en ny volym på en apfs-formaterad hårddisk ctrl/höger-klickar du behållaren eller en av de existerande volymerna och väljer Lägg till apfs-volym. Du får sedan välja namn och format (men du kan så klart bara välja olika varianter av apfs). Klicka på Storleksalternativ för att fylla i ett reserverat utrymme. Det här gör att den volymen aldrig kommer ha mindre än den mängden lagring tilldelat, vilket är praktiskt om du har något särskilt som måste få plats och du inte vill råka fylla på andra volymer för mycket så att den här volymen inte har lagom mycket plats.

Om du istället för flera volymer i en delad behållare faktiskt vill skapa separata partitioner, går det också. Då klickar du på Partitionera i verktygsfältet. Om du redan har apfs-volymer på disken kommer programmet fråga om du verkligen vill partitionera eller hellre vill skapa en ny volym. Du kan sedan lägga till en separat partition som du kan formatera även i andra format, till exempel hfs plus eller exfat (för att Windows ska se den – praktiskt på en extern hårddisk) om det finns lagom mycket ledigt utrymme.

En egenhet med apfs är att det inte kan användas för att lagra Time Machine-backuper, eftersom det inte har stöd för hårdlänkade mappar (samma mapp på flera ställen på hårddisken).

Avbildning och återställning

Skivverktyg har faktiskt även ett slags backupfunktion. Du kan nämligen använda programmet för att skapa exakta avbildningar av diskar och volymer (som sparas i .dmg-formatet), och även återskapa från en avbildning till en fysisk enhet. Det här gör att du kan spara exakta kopior av innehållet på en hårddisk och lagra på till exempel en stor NAS-enhet.

För att skapa en avbildning ctrl/höger-klickar du på volymen i listan till vänster och väljer Avbild från… Du får sedan välja var den ska ligga, om den ska vara skrivskyddad eller något annat, och slutligen om den ska krypteras. För en krypterad avbildning väljer du ett lösenord (som du bör spara väldigt tryggt). Det här gör att du kan lagra sådana här avbildningar på hårddiskar som andra har tillgång till, eftersom de inte kan läsa något på den utan lösenordet.

Återskapa

För att återskapa från en avbildning väljer du först målet i listan till vänster (som helt kommer raderas och ersättas av innehållet från källan) och klickar på Återskapa. Klicka på Avbild för att återskapa från en skivavbildning (eller välj en fysisk enhet för att klona den till den andra disken). Klicka slutligen på Återskapa för att påbörja processen (som är oåterkallelig).