Apple och det amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson har gått ihop upp för en ny studie, Heartline. Studien ska undersöka om Apple Watch kan minska risken för stroke genom att upptäcka förmaksflimmer, rapporterar CNBC.

Förmaksflimmer är den vanligaste orsaken till stroke, men ska vara svårt att upptäcka eftersom personer sällan uppvisar symptom.

Apple började i och med Apple Watch Series 4 att inkludera en ny funktion ska kunna varna för förmaksflimmer och ta fram data som en läkare kan titta närmare på.

Den nya Heartline-studien sker via en app och är öppen för amerikanker över 65 år med en Iphone 6S eller senare. Deltagarna kommer slumpmässigt sorteras in i två grupper. En kommer delta enbart via Heartline-appen i Iphone, medan den andra kommer använda Iphone-appen ihop med EKG-appen på en Apple Watch.

Har en deltagare ingen egen Apple Watch kan de köpa en till reducerat pris genom studien eller låna en utan kostnad och lämna tillbaka den efteråt. 

Studien kommer ske över tre år, varav två år kommer bestå av aktivt deltagande medan ett år kommer bestå av passiv datainsamling.

Läs också: Läkare stämmer Apple för hjärtövervakningen i Apple Watch