Swift Playgrounds är en populär Ipad-app för att komma igång med grunderna i programmering. Appen används både av privatpersoner och i skolor. Den börjar på en mycket enkel nivå men går ganska snabbt framåt mot mer avancerade saker, och har prisats för att den använder riktig Swift-kod och inte någon form av pseudo-kod.

Macanvändare utan en Ipad har hittills inte haft någon motsvarighet till Swift Playgrounds, utan har fått nöja sig med att följa olika guider och ge sig på Xcode.

Men nu har Apple plötsligt lanserat Swift Playgrounds för Mac, ett Catalyst-program som alltså delar huvuddelen av sin kod med Ipad-appen. Det gör också att den bör hållas uppdaterad i samma takt.

Programmet är gratis på Mac App Store och kräver Mac OS 10.15.3 eller senare, det vill säga den senaste uppdateringen av systemet.