Är du lite duktigare på datorer är det inte ovanligt att du blir anlitad för it-support hos familj och släktingar. En del undviker det så mycket det går medan andra tycker om att stå till förfogande och att hjälpa fler att till exempel använda säkra lösenord, akta sig för bedrägerier och säkra sina filer med backup.

Hör du till den senare skaran och ofta rycker ut när någon närstående har problem med sin Mac har du kanske funderat på hur du kan göra det lättare för dig utan att störa de du ska hjälpa.

Ett dilemma du kan ställas för är till exempel om du ska ha ett eget adminkonto på datorn eller använda personens eget konto. Det senare har fördelen att du inte lämnar några onödiga filer på disken, men innebär att du antingen måste kunna lösenordet eller klara dig med att sitta fysiskt vid datorn och be personen själv skriva in det närhelst du behöver göra något som kräver adminlösen.

Vad du kan göra för att vara lite mer diskret är att skapa ett konto som du sedan gömmer. Ett dolt konto syns varken på inloggningsskärmen eller i snabbvalsmenyn, och dess hemmapp syns inte i Finder.

Har du personens välsignelse att skapa ett adminkonto kan du göra så här för att varken störa eller riskera att personen tar bort något som är viktigt för din administrering. Du kan dessutom lägga program du behöver i kontots hemmapp, så slipper din släkting dem i Programmappen.

Så skapar du ett dolt adminkonto

För att göra ett dolt konto börjar du med att skapa ett nytt adminkonto i Systeminställningar -> Användare och grupper. Lås upp med hänglåset och klicka på plusknappen. Välj administratör och ett enkelt Fullständigt namn och Kontonamn. Vi har valt namnet Datordoktorn och kontonamnet doktorn.

Före
Vårt nya konto syns som vanligt innan vi börjar.

Öppna sedan en terminal och skriv in följande kommandon. I vårt exempel använder vi kontonamnet doktorn – ersätt med namnet du valde.

sudo dscl . create /Users/doktorn IsHidden 1
Det här gör att kontot inte syns i Systeminställningar och menyn för snabbt användarbyte. Nästa steg är att dölja kontots hemmapp genom att flytta den till en dold mapp på hårddisken. Det brukade vara väldigt enkelt men har blivit en aning krångligare.

Först måste du ge Terminal full skivåtkomst. Öppna Systeminställningar -> Säkerhet och integritet -> Integritet -> Full skivtillgång. Lås upp med hänglåset och lägg till Terminal.

Skriv därefter in följande kommandon. Vi har valt att placera hemmappen i /usr/local/var (en mapp som kanske inte finns på datorn, men i så fall skapas av ditto-kommandot) eftersom /usr/local är en av få mappar du har läs- och skrivrättigheter till i Catalina (det är till exempel här Homebrew placerar sina filer).

sudo ditto /Users/doktorn /usr/local/var/doktorn
sudo dscl . create /Users/doktorn NFSHomeDirectory /usr/local/var/doktorn

Sista steget är att ta bort det dolda kontots fildelningsgenväg. För att göra det kör du först följande kommando:

dscl . -list /SharePoints

Sharepoints

Kopiera raden som rör ditt dolda konto, i vårt fall ”Delad mapp som tillhör Datordoktorn”. Skriv sedan in följande in sudo dscl . -delete "/SharePoints/" och klistra in det kopierade före sista citattecknet (tänk på att bara använda raka citattecken i terminalen, inte typografiska). I vårt exempel blir det:

sudo dscl . -delete "/SharePoints/Delad mapp som tillhör Datordoktorn"

Efter
Kontot Datordoktorn syns inte, men finns.

Nu är nästan alla spår av kontot borta från synliga platser i systemet, men du kan fortfarande logga in via namn och lösenord direkt på datorn, eller via fjärrinloggning om du har slagit på det.