De amerikanska analysföretagen har publicerat ny statistik gällande datorförsäljningen i världen. Under det fjärde kvartalet 2019 ökade försäljningen med 2,3 procent enligt Gartner och 4,8 procent enligt IDC.

Macförsäljningen går emellertid mot strömmen och backar med 3 procent enligt Gartner och 5,3 procent enligt IDC. Det innebär att Apples marknadsandel sjunker till 7,5 procent enligt Gartner och till 6,6 procent enligt IDC. Trots det behåller Apple fjärdeplatsen efter Lenovo, HP och Dell.

Tidigare fick vi veta exakta försäljningssiffror från Apple, men numera nöjer man sig med att redogöra för intäkterna. Det innebär att det är upp till analysföretagen att försöka uppskatta exakt hur många exemplar som har sålts, något som förklarar varför Gartner anger 5,26 miljoner medan IDC nöjer sig med 4,72 miljoner.

Datorförsäljningen under fjärde kvartalet 2019 enligt Gartner (marknadsandel inom parentes):

 1. Lenovo 17,5 miljoner (24,8 %)
 2. HP 16,13 miljoner (22,8 %)
 3. Dell 12,11 miljoner (17,2 %)
 4. Apple 5,26 miljoner (7,5 %)
 5. Asus 4,06 miljoner (5,8 %)
 6. Acer 3,99 miljoner (5,7 %)

Datorförsäljningen under fjärde kvartalet 2019 enligt IDC (marknadsandel inom parentes):

 1. Lenovo 17,83 miljoner (24,8 %)
 2. HP 17,17 miljoner (23,9 %)
 3. Dell 12,46 miljoner (17,4 %)
 4. Apple 4,72 miljoner (6,6 %)
 5. Acer 4,37 miljoner (6,1 %)