Masimo, ett amerikanskt medicinteknikföretag som tillverkar olika ickeinvasiva mätinstrument, framför allt pulsoximetrar som mäter blodets syresättning. Företaget har nu lämnat in en stämningsansökan mot Apple, rapporterar Bloomberg.

I ansökan skriver Masimo att Apple bad om ett möte 2013 för att diskutera möjligheten att inkludera företagets teknik i framtida produkter. Mötet var produktivt men istället för att gå vidare med fler diskussioner började Apple rekrytera nyckelpersonal från Masimo, inklusive företagets medicinchef Michael O’Reilly.

Masimo menar att Apple har bjöd in till mötet med samarbete som täckmantel för att i tillskansa sig hemlig information, och fortsatte stjäla företagshemligheter med rekryteringarna.