Översta knappraden på Apples tangentbord har två uppsättningar funktioner: Dels kan de fungera som specialknappar för att ändra ljusstyrka, visa Mission Control, styra media och ändra volym. Dels kan de fungera som gamla, vanliga f-tangenter.

I Systeminställningar -> Tangentbord kan du ändra vilken av dessa som ska vara standardfunktion. Den andra funktionen kommer du åt genom att hålla nere fn-tangenten.

Systeminställningar

För de flesta Macanvändare är det mest praktiska att ha tangenterna inställda som de vanliga Apple-funktionerna. Det är inte speciellt många Macprogram som använder F1, F2 och så vidare för vanliga funktioner.

Men i de program som faktiskt använder f-tangenterna som sådana kan det vara väldigt omständligt att behöva gå in och byta inställning i Systeminställningar varje gång. I en del program kan du ändra kortkommandon istället, men det kan också vara bökigt.


Skölj med Fluor

Med hjälp av öppna källkodsprogrammet Fluor kan du göra något åt detta. Om du till exempel spelar spel där f-tangenterna har funktioner kan Fluor se till att dessa alltid fungerar korrekt i dessa. Detsamma gäller om du använder Windows med Parallels eller Vmware och vill att f-tangenterna ska fungera för exempelvis Word och Outlook.

Regler

Fluor bor i menyraden och ikonen visar om funktionstangenterna är Apples specialknappar eller f-tangenter just nu. I menyn kan du manuellt byta inställning, vilket så klart går snabbare än via Systeminställningar, men den riktiga kraften ligger i att skapa regler för hur utvalda program ska fungera.

Förutom att se till att f-tangenterna automatiskt fungerar i de program som behöver det kan du även göra tvärt om: Om du aldrig vill ha f-tangenter i till exempel Finder kan du ställa in det programmet att ha specialknappar oavsett vad den globala inställningen säger.