Som en följd av de omfattande Covid-nedstängningarna i Kina har flera elektroniktillverkare valt att flytta produktionen till andra länder på sistone.

Senaste nytt är att Apple har bett sina samarbetspartners att utöka verksamheten i Vietnam, något som innebär att en del av Ipad-produktionen flyttas dit.

På sikt kan det även bli tal om att tillverka Iphone och Macbook-datorer i landet, rapporterar Nikkei Asia.

Vietnam ses som ett naturligt alternativ till Kina, detta då det finns gott om välutbildade ungdomar i landet. Med tanke på att lönerna endast är en tredjedel så höga som i Kina finns dessutom massor av pengar att spara i minskade lönekostnader.

I sammanhanget kan nämnas att Vietnam erbjuder rejäla skattelättnader för företag som flyttar sin tillverkning till landet, vilket också bidrar till det ökade intresset.