Under hösten och vintern har vi börjat skriva mer om hur du utnyttjar kraften i Mac OS underliggande Unix-system via terminalen, bland annat med en grundlig introduktion till kommandoraden.

Läs även: Bemästra kommandoraden – så kommer du igång med Terminalen

Om det här har fångat ditt intresse och du nyfiket börjar kika dig omkring på nätet efter fler guider och spännande saker du kan göra lär du snart lägga märke till att nästan ingen använder Apples svartvita standardterminal. De flesta har någon variant av ljus text på mörk botten, och många är granna med alla möjliga färger på text.

Gamla tråkiga
Gamla tråkiga inbyggda Terminal.

I den här guiden går vi igenom hur du i några enkla steg kan få till en terminal som är både snyggare och mer lättanvänd. Vi räknar med att du redan har installerat Homebrew.

Byt till Iterm2

Mac OS inbyggda Terminal är ett fullt dugligt program, men ska du använda terminalen mycket är det värt att uppgradera till Iterm2 (speciellt då det är gratis). Iterm2 har bättre möjligheter att justera inställningarna för terminalfönster och kan integreras mer i själva kommandoraden med bland annat notiser när ett kommandoradsprogram har kört färdigt (praktiskt om du sätter igång något som tar lite tid och gömmer programmet).

Iterm2 installerar du enklast med Homebrew:

brew cask install iterm2

Färger

För att visa fler färger än svartvitt öppnar du programmets inställningar, väljer Profiles och sedan Colors. Iterm2 har ett gäng medföljande färgteman du kan välja bland under Color Presets, men du kan också välja helt själv eller ladda ner andra användares färgscheman. Här finns en massa att välja mellan (se till att filnamnet slutar på .itermcolors, inte .txt som Safari gärna vill lägga till).

Typsnitt

I fliken Text kan du välja typsnitt. De inbyggda terminaltypsnitten syns överst i listan, men du kan också välja att installera ett nytt typsnitt som passar bättre. Nerd Fonts är ett bra alternativ som ger dig tillgång till en stor uppsättning ikoner du kan använda i text, till exempel i kommandoradens prompt. Installera det med följande två kommandon och välj det som vanligt i inställningarna:

brew tap homebrew/cask-fonts
brew cask install font-hack-nerd-font

Natural editing

Slutligen: öppna fliken Keys, klicka på Presets och välj Natural Text Editing. Det gör att du kan hoppa runt i dina inskrivna kommandon mer som i vanliga Macprogram, till exempel med alt+höger/vänster-pil för att hoppa ett ord i taget.

Lägg till smarta paket och byt till zsh

Mac OS medföljande version av kommandotolken bash har inte uppdaterats på många år. Mac OS Catalina har Apple visserligen bytt till modernare zsh istället, men bara för nya konton. Dessutom har Apple inte senaste versionen, så vi föredrar att hämta zsh med Homebrew. Vi passar också på att installera ett par andra praktiska tillägg.

brew install zsh zsh-completions zsh-syntax-highlighting
chsh -s /usr/local/bin/zsh

Stäng fönstret och öppna igen, kör sedan följande kommandon:

sh -c "$(curl -fsSL https://raw.github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh)"
git clone https://github.com/zsh-users/zsh-autosuggestions $ZSH_CUSTOM/plugins/zsh-autosuggestions

curl -L https://iterm2.com/shell_integration/zsh -o ~/.iterm2_shell_integration.zsh
Zsh completions är ett paket som gör att du kan använda tabb-tangenten för att automatiskt fylla i resten av kommandon, men smartare än vad som finns inbyggd i zsh eller bash. Syntax highlighting-tillägget gör att terminalen visar olika färger för olika typer av filer, till exempel kända och okända program, vanliga filer, mappar och genvägar.

Kommando två installerar Oh My Zsh som utökar funktionerna i kommandotolken, det tredje kommandot installerar automatisk ifyllning av parametrar i kommandon när du trycket tabb, det fjärde byter dit kontos standardtolk till zsh, och det sista laddar ner en fil som behövs för att integrera Iterm och kommandotolken.

Ställ in zsh och din kommandoprompt

Sista steget är att göra nödvändiga inställningar i zsh. De ligger i filen .zshrc i din hemmapp (notera punkten, den betyder att filen normalt är osynlig både i terminalen och Finder). Du kan antingen redigera den i terminalen med till exempel nano eller i ett vanligt program som Bbedit.

Först ska du välja ett tema för Oh My Zsh. Vi rekommenderar Powerlevel9k, men det finns många andra teman. För att installera Powerlevel9k skriver du inte följande kommando i Iterm2:

git clone https://github.com/bhilburn/powerlevel9k.git ~/.oh-my-zsh/custom/themes/powerlevel9k
Filen .zshrc har en massa text redan från början. Alla rader som börjar med #-symbolen är kommentarer, och som du ser är det de flesta av raderna. Dessa kan du ignorera. För enkelhets skull visar vi här ett exempel på en komplett inställningsfil med de flesta kommentarer borttagna.

# Path to your oh-my-zsh installation.
export ZSH="/Users/dittanvändarnamn/.oh-my-zsh"
#
# Set name of the theme to load.
ZSH_THEME="powerlevel9k/powerlevel9k"
#
POWERLEVEL9K_MODE='nerdfont-complete'
POWERLEVEL9K_LEFT_PROMPT_ELEMENTS=(os_icon dir dir_writable vcs)
POWERLEVEL9K_RIGHT_PROMPT_ELEMENTS=(status root_indicator background_jobs history time)
POWERLEVEL9K_PROMPT_ON_NEWLINE=true
POWERLEVEL9K_PROMPT_ADD_NEWLINE=true
POWERLEVEL9K_VCS_MODIFIED_BACKGROUND=’red’
POWERLEVEL9K_FOLDER_ICON='\ufc6e'
# Add a space in the first prompt
POWERLEVEL9K_MULTILINE_FIRST_PROMPT_PREFIX="%f"
# Visual customisation of the second prompt line
local user_symbol="$"
if [[ $(print -P "%#") =~ "#" ]]; then
user_symbol = "#"
fi
POWERLEVEL9K_MULTILINE_LAST_PROMPT_PREFIX="%{%B%F{black}%K{yellow}%} $user_symbol%{%b%f%k%F{yellow}%}\ue0b0 %{%f%}"
#
plugins=(
git
zsh-autosuggestions
zsh-syntax-highlighting
)
#
source $ZSH/oh-my-zsh.sh
source /usr/local/share/zsh-syntax-highlighting/zsh-syntax-highlighting.zsh
source ~/.iterm2_shell_integration.zsh

(”\ufc6e” och ”\ue0b0” är unicode-koder, du hittar sådana för de många ikonerna i Nerd Fonts genom att söka här.)

Färdigt
Iterm2 med zsh och Oh My Zsh, temat Powerlevel9k och en modifierad prompt som bland annat visar ett hänglås när du inte har skrivbehörighet för mappen du står i.

Spara och starta om Iterm2, och förhoppningsvis möts du av den här fina kommandoprompten. Det är kanske inte helt lätt att förstå vad alla sakerna gör här, men du kan pröva dig fram. Stäng Iterm2-fönstret och öppna igen mellan varven så ser du hur det blir.