Sedan Apple byggde in spårningsblockering i Safari har det blivit mycket svårare att spåra användare och därigenom rikta reklam mot olika demografier. Effekten av det har varit stor, rapporterar The Information.

Kostnaden för att visa reklam för Safari-användare har på två år fallit med 60 procent, enligt data från Rubicon Project. Priserna för Chrome-användare har samtidigt ökat en aning. Annonsförmedlaren Criteo säger sig ha förlorat cirka 240 miljoner kronor i intäkter på grund av detta.

Att det blivit billigare beror på att det inte längre går att urskilja till exempel höginkomsttagare, och nästan alla Safari-användare klumpas ihop i en anonym massa. I USA där över hälften av alla mobilanvändare kör Iphone har effekten varit extra stor. Det ser likadant ut på datorer men där har Safari bara 13 procent av marknaden i USA.

Användare kan välja att stänga av spårningsblockeringen, men bara nio procent har gjort det. 79 procent av Chrome-användare har lämnat spårning på.

Rapporten pekar också på hur Safaris spårningsblockering har gagnat företag som ändå kan spåra användare med data från sina egna sajter, framför allt Google, Facebook och Amazon.