Sedan några år tillbaka finns det en så kallad nfc-krets i Iphone och Apple Watch, något som används för den mobila betallösningen Apple Pay.

Nu rapporterar Bloomberg att EU vill att Apple öppnar upp nfc-kretsen för alternativa betallösningar, till exempel Google Pay eller Samsung Pay.

Sedan tidigare har Apple hävdat att ett sådant lagförslag skulle vara till skada för användarvänligheten, dataskyddet och säkerheten gällande finansiell information.

Om Apple kan bevisa att man valt att låsa nfc till enbart Apple Pay av säkerhetsskäl finns det en möjlighet att företaget slipper straff om man väljer att inte öppna upp nfc-kretsen.

Apple iPhone 11 64GB Pris vid test: 9068 kr.

Bästa pris just nu: 5790 kr