Sedan några år tillbaka finns det en så kallad nfc-krets i Iphone och Apple Watch, något som används för den mobila betallösningen Apple Pay.

Nu rapporterar nyhetsbyrån Reuters att EU har för avsikt att stämma Apple, detta då man anser att nfc-kretsen bör öppnas upp för alternativa betallösningar som Google Pay och Samsung Pay.

Sedan tidigare har Apple hävdat att en sådan ändring skulle vara till skada för användarvänligheten, dataskyddet och säkerheten gällande finansiell information.

Om Apple kan bevisa att man valt att låsa nfc till enbart Apple Pay av säkerhetsskäl finns det en möjlighet att företaget slipper straff om man väljer att inte öppna upp nfc-kretsen.