Under tisdagen höll amerikanska senatorn Josh Hawley (republikan från Missouri) ett möte om teknikindustrins kopplingar till Kina, med utfrågning av chefer från branschen, rapporterar Washington Post.

Senatorn öppnade mötet med att kritisera Apple och Tiktok, företag som hade bjudits in men inte skickat några representanter. Istället hade företagen fått varsin tom stol vid ett vittnesbord, och Josh Hawley skrädde inte orden.

Om Apple sade senatorn att företagets kopplingar till Kina riskerar att ”kompromissa med auktoritarism”.

– Vi är vana att höra om Apple som en god företagsmedborgare, men Apples affärsmodell och affärsmetoder är mer och mer intrasslade i Kina, ett faktum de gärna vill att vi inte tänker så mycket på.

Hans kritik mot Tiktok var ännu hårdare, och han ifrågasatte bland annat företagets påstående att det inte låter sig censureras av kinesiska staten. Före detta anställda har tidigare talat om hur huvudkontoret i Kina pressar amerikanska anställda att hålla nere visningarna av politiskt kontroversiella videor.