Apple har tagit bort 17 appar från App Store (18 om vi räknar en app som hade olika namn i olika länders butiker), eftersom de innehöll skadeprogram.

Upptäckten av den skadliga koden gjordes av Wandera, och det handlar om en så kallad clicker-trojan. Det innebär kod som kör i bakgrunden och utför falska klick på webbreklam för att driva upp intäkterna för den som ligger bakom trojanen.

Samtliga appar kommunicerade med samma kontrollserver, en server som Dr Web upptäckte då den också användes i ett liknande upplägg med Android-appar.

Alla utom en kommer från samma utvecklare, Appaspect Technologies, men Wandera är inte säkra på om det är företaget självt som ligger bakom trojanen eller om någon utomstående har nästlat in koden. Företaget har 34 andra appar som inte är infekterade.

Just de här apparna ser inte ut att ha försökt föra över någon känslig data till kontrollservrarna, men upptäckten av appar med skadlig kod på App Store pekar ändå på vikten av att hålla koll på vilka appar du ger tillgång till bilder, plats och annat.