Många företag använder fortfarande sms för tvåstegsverifiering istället för ett säkrare system som tvåfaktorautentisering med lösenord och biometri eller en kodgenerator.

Sedan IOS 12 har det åtminstone blivit extremt enkelt att använda koder som skickas med sms. Systemet fyller automatiskt i koderna, och det fungerar nästan överallt utan att du behöver lyfta ett finger.

Nu har Ricky Mondello, en av utvecklarna bakom funktionen, berättat på Twitter om hur den tillkom.

En liten grupp utvecklare, som så ofta på Apple, höll enligt Ricky Mondello på med ett annat mer ambitiöst projekt när idén uppstod. Den lades åt sidan, men när det andra projektet inte kom någon vart valde gruppen att köra på den istället.

Några har kommenterat på Twitter att Android också har en liknande funktion som är äldre än IOS-funktionen, men Ricky Mondello är snabb att påpeka att den fungerar helt annorlunda. För det första kopierar den koderna till Urklipp, vilket gör att andra appar teoretiskt sett kan spionera på dem. Dessutom är det ett api som utvecklare av appar själva måste använda för att lägga till stöd, medan IOS-funktionen är helt automatisk.