Ett åtta år gammalt Google-spöke har väckts till liv. Det handlar om hur företaget påstås ha kringgått Apples integritetsskydd för Safari på IOS och samlat in uppgifter om användarnas surfvanor mellan 2011 och 2012.

Google stämdes för detta i Storbritannien 2017 av en grupp som påstår att fyra miljoner britter drabbades. Förra året meddelade domstolen att företaget visserligen hade gjort fel men att de drabbade inte hade åsamkats någon skada i lagens mening.

Där kunde det ha slutat, men nu användarna som initierade stämningsansökan överklagade och nu har appellationsdomstolen för England och Wales i London gett prövningstillstånd och klartecken att klassa stämningsansökan som grupptalan. Gruppens ledande advokat säger till Business Insider att de förväntar sig en lång process.