Justitieutskottet i amerikanska Representanthuset har dragit igång en utredning av konkurrensförhållandena i Silicon Valley. Det handlar om företag som Apple, Google och Facebook och huruvida de har utnyttjat sin ställning på marknaden på sätt som bryter mot antitrustlagar.

I Apples fall handlar det främst om App Store. Företaget har anklagats för att premiera sina egna appar, att godtyckligt ta bort utvecklares appar för regelbrott när det passar, och att behandla tredjepartsappar annorlunda än sina egna.

Nu skriver Wall Street Journal att utskottet har begärt in mejl och andra dokument från Tim Cook och andra företagsledare bland teknikjättarna. Från Tim Cook vill de specifikt ha alla mejl som rör App Store och hur företaget väljer vilka appar som ska ingå i IOS. Apple har fram till 14 oktober på sig att skicka in dokumenten.