Sedan en tid tillbaka har Apple en extra nivå av skydd i Macens Gatekeeper-system. Det innebär att systemet gör skillnad på program som har signerats kryptografiskt av utvecklarna själva och program som har skickats in till Apple för en grundläggande kontroll av att de inte är skadliga.

Inför lanseringen av Mac OS Catalina har Apple tidigare sagt att grundinställningen för Gatekeeper ska ändras till att bara tillåtna dessa registrerade program att köras med ett enkelt godkännande i en dialogruta när de först öppnas, som det i dag fungerar för alla signerade program.

Det ser dock ut som att många utvecklare fortfarande inte har skickat in sina program för att registreras, och nu har Apple lättat på kraven, skriver 9 to 5 Mac.

Fram till januari 2020 kan utvecklare skicka in Macprogram som inte lever upp till vissa av de vanliga kraven, till exempel på en ”säker tidsstämpel” och som inte har kompilerats med Mac OS 10.15 som mål.

Macanvändare kommer fortfarande kunna ändra inställningar för Gatekeeper och kan kringgå skyddet om de vet att ett program är säkert att köra. Reglerna om registrering handlar mer om att göra det lite tryggare för orutinerade användare.