I ett kontor i Cork, Irland, satt ”dataanalytiker” redo att lyssna på dina och andras frågor till Siri. Målet var att förbättra Siri genom att identifiera de problem folk har med tjänsten, i verkliga situationer. Svaren betygsattes efter hur väl Siri svarade, om frågan misstolkades, eller om assistenten aktiverades av misstag.

Siri tränas att bli bättre, och det sker mest effektivt när människor utvärderar tjänsten.

Problemet var bara att varken du eller jag visste att en annan människa kunde lyssna på inspelade Siri-frågor. Och detta från ett företag som gärna slår sig för bröstet när det kommer till integritetsfrågor.

Men så avslöjades det, och skandalen var ett faktum. Programmet pausades snabbt, men skadan var redan skedd.

Hundratals anställda som lyssnat på tusentals Siri-inspelningar varje dag. Oftast bara enkla frågor, och bara en bråkdel av Siri-frågorna skickades till konsulterna för analys. Men det fanns en oro att personer kunde identifieras trots att inspelningarna var anonyma, och ibland dök högst känsliga saker upp i konsulternas hörlurar: Människor som har sex, samtal med läkare, och någon som genomförde en drogaffär.

– Bland oss anställda var det vanligt med etiska diskussioner, men vi visste inte hur vi skulle ta upp det med ledningen, sade en av de tidigare konsulterna till The Guardian.

En annan menade att utvärderingen som involverar mänskliga öron behövs, men att problemet låg i den totala bristen på samtycke från tjänstens användare.

Diskuterade Apple samma etiska spörsmål som konsulterna gjorde?

Apple integritet
Foto: Billy Ekblom/IDG

Att ett företag som har en av de högsta svansföringarna i techvärlden vad gäller respekt för sina kunders integritet och privatliv, som inte tvekar att kritisera sina konkurrenter, med en vd som hyllar gdpr, och inte minst, marknadsföring som hävdar att ”det som händer på din Iphone stannar på din Iphone”, inte kunde se denna kris komma är ett stort frågetecken.Naturligtvis kommer informationen till slut sippra ut. Precis som processorstrypningen av Iphone-enheter med dåliga batterier för ett par år sedan. Det är svårt att förstå hur Apple inte på långt håll såg också denna skandal komma.

Men nu ska Apple bli bättre. Under onsdagen – det tog alltså en månad innan man kom med en handlingsplan – utlovade man flera åtgärder.

Mängden data som samlas in ska minskas, inget säljs till tredje part, och ljudinspelningar ska ersättas av datorgenererade transkriberingar. Kanske viktigast av allt: De användare som inte vill delta i den mänskliga graderingen behöver inte längre göra det.

Frågan varför detta inte gjordes redan från början lämnas dock obesvarad.

Kommer Apple leva upp till sina egna högt ställda krav, och sina kunders minst lika högt ställda förväntningar? Om förtroendet för Apple har skadats långsiktigt är för tidigt att bedöma, men Apple bör nu ställa lika höga krav på sina integritetssatsningar som företagets kunder gör.

Risken är stor att Tim Cooks och Apples vassa pekpinnar mot andra företag och sin egna höga svansföring i integritetsfrågor bara biter dem i svansen. Det är nu frågan ställs på sin spets, litar du på Apple?